„Když Pražané tu sochu odstranili, jsem sám tomu rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás.“ T. G. Masaryk

Mariánský sloup – poučíme se?

Mariánský sloup ještě nestojí, ale zdá se, že pokud nezasáhne nějaká vyšší moc, na Staroměstské náměstí se vrátí. Neskrývám své hluboké zklamání a lítost.

Více »

Znovu o mariánském sloupu

Před týdnem jsem napsal článek o obnově Mariánského sloupu a tento článek vyvolal větší pozornost, než jsem očekával. Psal jsem o tom, proč nepovažuji obnovu mariánského sloupu v jeho původní poloze za vhodnou. Dostal jsem celou řadu reakcí, některých spíše neutrálních, některých velmi zlobných. Bylo mi dáno na vybranou, zda jsem

Více »

Čekal jsem, že se ozvou sami katolíci aneb Meze ekumenismu

Každý člověk je mnohovrstevnou bytostí. Jen tak se dá vysvětlit, že někdo se v určité situaci zachová hrdinsky či velmi šlechetně, zatímco v jiné situaci nás hluboce zklame. F. M. Dostojevskij dokázal geniálně formulovat některé všelidské otázky a přinášet na ně možné odpovědi, takže se nám jeví nepochopitelné, že mohl pociťovat až

Více »